Συνοδευτικά Μέτρα του προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ): 1ο & 2ο ΜΕΤΡΟ

erasmus+
Ελλάδα-Βουλγαρία: Ευρωπαϊκός διαπολιτισμικός διάλογο μέσα από τον τουρισμό σπα
21, 2018
Προγράμματα ψυχοκοινωνικής στήριξης στο ΚΕΦΙΑΠ του Γενικού Νοσοκομείου Πύργου.
27, 2019

Συνοδευτικά Μέτρα του προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ): 1ο & 2ο ΜΕΤΡΟ

Ανακοινώνεται η έναρξη του έργου: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4 «ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ (5%)»  της Πράξης: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΒΥΣ ΤΟΥ ΤΕΒΑ.

 

1ο Μέτρο: Υλοποίηση πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης για παιδιά (Δήμου Πύργου).

 

Η ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ αναλαμβάνοντας να υλοποιήσει τα Συνοδευτκά Μέτρα του προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ)» και έχοντας ως στόχο την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και των κοινωνικών έκτακτων αναγκών των απόρων με πιο ενεργό και βιώσιμο τρόπο, υλοποιεί συνεδρίες πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης για παιδιά ηλικίας  8-12 ετών .

Στη δράση μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα παιδιά ηλικίας 8-12 ετών των οποίων οι γονείς είναι ωφελούμενοι του προγράμματος  «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ)».

Καλούνται οι ωφελούμενοι του προγράμματος  «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ)» που κατοικούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου ΠΥΡΓΟΥ, να δηλώσουν συμμετοχή για τα παιδιά τους, εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν στις συνεδρίες δημιουργικής απασχόλησης.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται στην οδό Μπελούση 7 και Αγησιλάου, στον Πύργο, όλες τις εργάσιμες ημέρες και  κατά τις ώρες: 10:00 – 18:00,  τηλ.  2621027788

Διάστημα υλοποίησης συνεδριών: Μάρτιος – Μάιος  2019

Για την επιλογή των ωφελουμένων θα  τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας

“Πολιτιστικές και δημιουργικές δραστηριότητες απασχόλησης για παιδιά του Δήμου Πύργου”

2ο ΜΕΤΡΟ : Υλοποίηση πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης για παιδιά (Δήμου Ήλιδας)

 

Η ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ αναλαμβάνοντας να υλοποιήσει τα Συνοδευτκά Μέτρα του προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ)» και έχοντας ως στόχο την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και των κοινωνικών έκτακτων αναγκών των απόρων με πιο ενεργό και βιώσιμο τρόπο, υλοποιεί συνεδρίες πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης για παιδιά  που φοιτούν στο δημοτικό σχολείο (ηλικίας 6 έως 12 ετών).

Στη δράση μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα παιδιά που φοιτούν στο δημοτικό σχολείο (ηλικίας 6 έως 12 ετών), των οποίων οι γονείς είναι ωφελούμενοι του προγράμματος  «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ)».

Καλούνται οι ωφελούμενοι του προγράμματος  «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ)» που κατοικούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου  Ήλιδας , να δηλώσουν συμμετοχή για τα παιδιά τους, εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν στις  δραστηριότητες  δημιουργικής απασχόλησης.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται στην οδό  Γεωργίου Παπανδρέου 53, στην Αμαλιάδα, όλες τις εργάσιμες ημέρες και  κατά τις ώρες: 09:30 – 16:30,  τηλ.  2622022272.

Διάστημα υλοποίησης δραστηριοτήτων : Απρίλιος – Ιούνιος 2019.

Για την επιλογή των ωφελουμένων θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

“Πολιτιστικές και δημιουργικές δραστηριότητες απασχόλησης για παιδιά του Δήμου  Ήλιδας”

teva kato

[mc4wp_form id="5316"]