Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 25.1004/01/2012 ( Λακωνία )
22, 2012
14/05/2012 – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δημιουργία Μητρώου Συνεργατών (Κωδ. Πρόσκλησης 1 / Αρωγή ΑΜΚΕ – 12)
13, 2012

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ λαμβάνοντας υπόψη την από την μεσημβρίαν της 24/4/2012 ενημέρωση της ΕΥΔ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» με θέμα «ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ» στην οποία ρητά αναφέρονται τα κάτωθι:

«Ενημερώνουμε τους Δικαιούχους του προγράμματος της Κοινωφελούς εργασίας, ότι κατόπιν υποδείξεως του ΑΣΕΠ αναστέλλονται οι διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης ωφελούμενων μέχρι την διενέργεια των εκλογών. Όλες οι προθεσμίες που προβλέπονται στην οικεία πρόσκληση παρατείνονται κατά ίσο χρονικό διάστημα.»

προβαίνει στην αναστολή των διαδικασιών υποβολής των αιτήσεων που αφορούν τις Πράξεις «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφερειακή ενότητα Ηλείας και Λακωνίας» και  «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφερειακή ενότητα Ηλείας και Λακωνίας » λόγω των εθνικών εκλογών. Οι καινούριες προθεσμίες θα ανακοινωθούν και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του φορέα μαςwww.arogiamke.gr

Για την ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ

Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος

Υπεύθυνος Πράξεων Κοινωφελούς Εργασίας

Μιαούλη 3 , Πύργος, Τ.Κ.27100

τηλ. 2621036350 fax: 2621034352

url: www.arogiamke.gr e-mail: info@arogiamke.gr

[mc4wp_form id="5316"]