‘’Αρωγή’’ Η θέληση των πολιτών στην υπηρεσία της κοινωνίας.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – 19/10/2012
19, 2012
Η ‘’Αρωγή’’ πρωτοπόρος σε θέματα ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας
20, 2012

‘’Αρωγή’’ Η θέληση των πολιτών στην υπηρεσία της κοινωνίας.

Η «Αρωγή» ιδρύθηκε το 2007 και είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία. Είναι επίσημα καταχωρημένη στο σχετικό μητρώο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων τoυ Υπουργείoυ Εξωτερικών καθώς και στο αντίστοιχο μητρώο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης . Το πεδίο δράσης της καλύπτει όλο το φάσμα των κοινωνικών , πολιτικών , οικονομικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων όπως προβλέπει ο ιδρυτικός σκοπός της.

[mc4wp_form id="5316"]