‘’Αρωγή’’ Πολυσχιδής δραστηριότητα με επίκεντρο τον άνθρωπο και τους θεσμούς.

Η ‘’Αρωγή’’ πρωτοπόρος σε θέματα ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας
20, 2012
Η δραστηριότητα της ‘’Αρωγής’’ ενδεικτικά:
20, 2012

‘’Αρωγή’’ Πολυσχιδής δραστηριότητα με επίκεντρο τον άνθρωπο και τους θεσμούς.

Οι δραστηριότητες της ‘’Αρωγής’’ είναι πολλές και έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται σε συνεργασία με σημαντικούς φορείς όπως, η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, η Τοπική Αυτοδιοίκηση  Α’ και Β’ Βαθμού, το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αλλά και Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Επιμελητήρια κ.α. Δεν είναι τυχαίο ότι για το σύνολο των δράσεων της η ‘’Αρωγή’’ έχει αποσπάσει επαίνους και διακρίσεις , αφού η ικανότητα της , η τεχνογνωσία της και οι πρακτικές που ακολουθεί υπερκαλύπτουν τις πιο αυστηρές Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Αυτό αποδεικνύεται και από το μέγεθος των προγραμμάτων που έχουν επιτυχημένα ολοκληρωθεί , καθώς και από τη μεγάλη συμμέτοχη των ενδιαφερόμενων πολιτών.

[mc4wp_form id="5316"]