ΓΕΝΙΚΑ

Η Αρωγή Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ιδρύθηκε το 2007 και σύμφωνα με τον ιδρυτικό της σκοπό, οι δράσεις της άπτονται ζητημάτων πάνω στα  πεδία της κοινωνίας, της οικονομίας και του περιβάλλοντος.  Είναι επίσημα καταχωρημένη στο σχετικό μητρώο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Υπουργείου Εξωτερικών καθώς  και στο αντίστοιχο μητρώο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής  Αλληλεγγύης .

Από την ίδρυση της, η Αρωγή AMKE επικεντρώθηκε στον  τομέα της ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας,  αναλαμβάνοντας και υλοποιώντας σημαντικά έργα,  είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλες ΜΚΟ. Κύριος  προσανατολισμός της σε αυτά τα έργα ήταν η μεταφορά τεχνογνωσίας και βιώσιμων πρακτικών, η διεξαγωγή εκπαίδευσης και τεχνικής κατάρτισης, η ενδυνάμωση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων μέσα στα πλαίσια Εθνικών και Ευρωπαϊκών Θεσμών.

Παράλληλα, η Αρωγή AMKE  στοχεύει στην προώθηση του εθελοντισμού με στόχο τόσο την  εδραίωση των δημοκρατικών θεσμών όσο και των διάφανων πρακτικών που συμβάλλουν στην  Κοινωνική Συνοχή.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Δραστηριότητες της Αρωγής έχουν υλοποιηθεί  ή υλοποιούνται σε συνεργασία με σημαντικούς φορείς όπως:

  • το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
  • το  Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
  • το Υπουργείο Εσωτερικών
  • Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων,
  • Η Γενική Γραμματεία  Νέας Γενιάς,
  • Όργανα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού,
  • Επιμελητήρια
  • Αγροτικοί Συνεταιρισμοί

Μεγάλος αριθμός των δράσεων της Αρωγής AMKE έχουν αποσπάσει  επαίνους και διακρίσεις, καθώς χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο ποιότητας και τεχνογνωσίας σύμφωνα με τις πιο αυστηρές  Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Αυτό καταδεικνύεται επίσης  και από τον όγκο  των έργων που έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς με σημαντική συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών.

 

[mc4wp_form id="5316"]