Η Εθνική και Διεθνής Διάσταση της Εταιρείας

Η ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η «Αρωγή» συνεργάζεται στενά, μέσω ανταλλαγής επισκέψεων,  πληροφοριών και πορισμάτων με πολλές ΜΚΟ, Νομικά Πρόσωπα  και Σωματεία στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Ιδιαίτερη  έμφαση δίνεται στους δεσμούς με την ομογένεια και τις οργανώσεις  της σε Ευρώπη, ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλία, ανταλλάσσοντας  πληροφοριακό υλικό και πορίσματα, πολύτιμα για την ενίσχυση του  έργου των ομογενών.

Ακόμη, η «Αρωγή» προωθεί τις επαφές, αλληλεπιδράσεις  και συνεργασίες με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  της ευρύτερης γειτονιάς της Μεσογείου και άλλων χωρών  διεθνώς, προκειμένου να διαμορφώσει ένα σύστημα ανταλλαγής  πληροφοριών, καλών πρακτικών, πολιτισμικών ταυτοτήτων  και εμπειριών. Σε αυτό το πλαίσιο, δημιουργεί συνεργασίες  με δημόσιους φορείς, ακαδημαϊκά ιδρύματα, οργανισμούς και  ινστιτούτα άλλων χωρών αναλαμβάνοντας κοινά προγράμματα, που  έχουν κατά κύριο λόγο ως προτεραιότητα τα κοινωνικά ζητήματα,  τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την προάσπιση των ανθρωπίνων  δικαιωμάτων, την καταπολέμηση των διακρίσεων και του ρατσισμού,  τις ευκαιρίες στην απασχόληση και την ενίσχυση καινοτόμων μορφών  επιχειρηματικότητας (όπως η κοινωνική επιχειρηματικότητα).

Στόχος μας είναι αφενός να μεταφέρουμε στην Ελλάδα επιτυχημένες  πρακτικές και δράσεις που αποτέλεσαν ουσιαστική παρέμβαση σε  άλλες χώρες, κύρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να προωθείται η  βασική ευρωπαϊκή στόχευση της εναρμόνισης της φιλοσοφίας πρώτα,  αλλά και των δράσεων των κοινωνικών φορέων ανά την Ευρώπη και  αφετέρου να μεταλαμπαδεύσουμε σε άλλα κράτη αποδεδειγμένα  επιτυχημένες παρεμβάσεις και παραδείγματα προς μίμηση που  σημειώθηκαν στη χώρα μας, προκειμένου να ενισχύσουμε την  αυτοπεποίθηση, αλλά και το κίνητρο εθελοντών, ωφελούμενων και  εν γένει μελών της κοινωνίας των πολιτών.

[mc4wp_form id="5316"]