Μέθοδοι υλοποίησης των προγραμμάτων

ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ “ΑΡΩΓΗΣ”

Στο πλαίσιο της προώθησης της απασχόλησης, της ενίσχυσης της νεανικής και νεοφυούς επιχειρηματικότητας και της τόνωσης της διασύνδεσης των επαγγελματικών προσόντων των νέων με την αγορά εργασίας, η «Αρωγή» προάγει την επενδυτική πρωτοβουλία μέσω συμβουλευτικών δράσεων και ενεργειών επαγγελματικού προσανατολισμού (career guidance), προκειμένου να ενεργοποιεί, να καθοδηγεί και να ενδυναμώνει την εισαγωγή και προσαρμογή των μελών της κοινωνία στην αγορά εργασίας και τις απαιτήσεις το σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος.

Επίσης με δαπάνες της «ΑΡΩΓΗΣ» προσφέρονται υπηρεσίες νομικής υποστήριξης σε μεμονωμένους πολίτες και ομάδες που αποδέχονται και εφαρμόζουν τις αρχές της «ΑΡΩΓΗΣ». Πολλοί νέοι φοιτητές και επιστήμονες έχουν υποστηριχτεί από την «Αρωγή» και με τη σειρά τους έχουν εργαστεί εθελοντικά για την επιτυχία των Κοινωφελών προγραμμάτων μας.

Επιπρόσθετα η «Αρωγή» ήταν δικαιούχος και υλοποίησε στο πλαίσιο σχετικού προγράμματος τις πράξεις:

  • «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ»
  • «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ»

Για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων η «Αρωγή» προσέλαβε 595 ωφελούμενους, με απώτερο σκοπό την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας και την ενδυνάμωση της απασχολησιμότητας, κυρίως σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

  • «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» ΣΤΙΣ ΕΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ.

Για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων η «Αρωγή» προσέλαβε 216 ωφελούμενους, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της απασχόλησης και την αντιμετώπιση του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας.

ΕΠΙΣΗΣ, Η «ΑΡΩΓΗ» ΥΛΟΠΟΙΗΣΕ:

Α. Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας. Κεντρικός στόχος των πράξεων είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους, ως αποτέλεσμα Τα μέσα και οι μέθοδοι υλοποίησης των προγραμμάτων της “Αρωγής” 5 διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης

Β. Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες (ΤΟΠΕΚΟ). Κεντρικός στόχος του προγράμματος, που αφορά όλη τη χώρα, είναι η πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, οι οποίες πλήττονται ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση, μέσω της ένταξης και επανένταξης στην αγορά εργασίας. Η επίτευξη των παραπάνω στόχων προωθήθηκε μέσω:

  1. Της Παροχής Εξειδικευμένης Επαγγελματικής Συμβουλευτικής
  2. Του Επαγγελματικού Προσανατολισμού
  3. Ενημερωτικών ημερίδων, δράσεων με ημέρες σταδιοδρομίας, επαγγελματικού προσανατολισμού σε ανέργους νέους. Στόχος ήταν η ενημέρωση, η ένταξη στα προγράμματα νεανικής επιχειρηματικότητας και γενικότερα στην αγορά εργασίας.

Γ. Κοινωνική δικτύωση: α) για την ανάπτυξη και τη δραστηριοποίηση της κοινοτικής ψυχιατρικής με στόχο την στήριξη χρηστών ψυχικής υγείας και των οικογενειών τους. β) την αξιοποίηση υπαρχουσών δομών, σε συνεργασία με Δήμους, Επιμελητήρια, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος κ.α. Για την δημιουργία αυτοδιαχειριζόμενων χώρων με στόχο την ψυχοεκπαίδευση εφήβων, την δημιουργική αξιοποίηση ελευθέρου χρόνου ανέργων, την κοινωνικοποίηση και αλληλεπίδραση ψυχικά ασθενών.

[mc4wp_form id="5316"]