Ξεκινάει η δράση μας στα πλαίσια του Έργου «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά» στο πλαίσιο της Πράξης «Ενδυνάμωση των Γυναικών και των Νέων Ρομά»

Ολοκληρώθηκε το μέτρο «Υλοποίηση συνεδριών ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης για ενήλικες» που είναι δικαιούχοι του του Ε.Π. ΕΒΥΣ, που χρηματοδοτείται από το ΤΕΒΑ και κατοικούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ήλιδας.
10, 2020

Ξεκινάει η δράση μας στα πλαίσια του Έργου «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά» στο πλαίσιο της Πράξης «Ενδυνάμωση των Γυναικών και των Νέων Ρομά»

Η Ένωση Εταιρειών «CONSUL A.E.-ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΜΚΕ-ΕΛΕΝΗ ΔΙΑΦΩΝΙΔΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ-ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΑΕ-ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ-ΜΚΟ ΕΝΩΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΟΜΑ» έχει επιλεγεί ως Φορέας Υλοποίησης του Έργου «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά» στο πλαίσιο της Πράξης «Ενδυνάμωση των Γυναικών και των Νέων Ρομά».

Αντικείμενο της Πράξης «ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΡΟΜΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5189926 στο Πρόγραμμα «Κοινωνική ένταξη και ενδυνάμωση Ρομά 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της ένταξης και της χειραφέτησης των Ρομά» αποτελεί η παροχή δράσεων που συνεισφέρουν στην υποστήριξη και ενδυνάμωση των γυναικών και των νέων Ρομά προκειμένου α) να προωθηθεί η ενεργός συμμετοχής τους στην οικονομική και κοινωνική ζωή και β) να ενισχυθεί η συνηγορία των δικαιωμάτων τους. Το ευρύ φάσμα των δράσεων αυτών, ταξινομείται στα εξής:

  1. Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης-άρσης στερεοτύπων
  2. 125 Συνεδρίες συμβουλευτικής με στόχευση σε 25 γυναίκες Ρομά αναφορικά με τον οικογενειακό προγραμματισμό, την αντισύλληψη και την πρωτοβάθμια υγεία σε Αττική και Δυτική Ελλάδα
  3. 125 Συνεδρίες συμβουλευτικής με στόχευση σε 25 μητέρες Ρομά με νεογέννητα ή/και πολύ μικρά παιδιά (0-3 ετών) για την παιδική πρωτοβάθμια υγεία και τον εμβολιασμό σε Αττική και Δυτική Ελλάδα
  4. Ανάδειξη στοιχείων του παραδοσιακού λαϊκού πολιτισμού των Ρομά με στόχο τη Βελτίωση της «δημόσιας εικόνας» των Ρομά με την κατάρτιση και έκδοση βιβλίου.
  5. Δράσεις ενημέρωση για τις σοβαρές αρνητικές συνέπειες των γάμων ανηλίκων ιδιαίτερα για τα κορίτσια
  6. Δράσεις ευαισθητοποίησης για την αποφυγή εξαρτήσεων
  7. Δράσεις ευαισθητοποίησης για την πρόληψη της σχολικής διαρροής
  • 2.000 συνεδρίες συμβουλευτικής σε 200 γυναίκες Ρομά σε Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία-Θράκη. Οι συνεδρίες αφορούν την Επαγγελματική και Επιχειρηματική Συμβουλευτική και στοχεύουν στην ανάδειξη της προσωπικότητας των συμμετεχόντων και των δεξιοτήτων- γνώσεων.

Ο στόχος για την παροχή Συνεδριών ατομικής συμβουλευτικής είναι η διευκόλυνση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης των Ρομά μέσω της προσωπικής ανάπτυξης, τόνωσης της αυτοπεποίθησης και παροχής χρήσιμων εργαλείων για την αγορά εργασίας

  • 20 επιχειρηματικά σχέδια για την προώθηση των συμμετεχόντων στον επαγγελματικό βίο

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΩ-ΕΟΧ).

[mc4wp_form id="5316"]