Ολοκληρώθηκε το μέτρο «Υλοποίηση συνεδριών ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης για ενήλικες» που είναι δικαιούχοι του του Ε.Π. ΕΒΥΣ, που χρηματοδοτείται από το ΤΕΒΑ και κατοικούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ήλιδας.

Ολοκληρώθηκε το μέτρο «Υλοποίηση Πολιτιστικών και Δημιουργικών Δραστηριοτήτων Απασχόλησης για παιδιά ωφελούμενους», των οποίων οι γονείς είναι δικαιούχοι του Ε.Π. ΕΒΥΣ που χρηματοδοτείται από το ΤΕΒΑ και κατοικούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ήλιδας.
3, 2019
Ξεκινάει η δράση μας στα πλαίσια του Έργου «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά» στο πλαίσιο της Πράξης «Ενδυνάμωση των Γυναικών και των Νέων Ρομά»
20, 2023

Ολοκληρώθηκε το μέτρο «Υλοποίηση συνεδριών ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης για ενήλικες» που είναι δικαιούχοι του του Ε.Π. ΕΒΥΣ, που χρηματοδοτείται από το ΤΕΒΑ και κατοικούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ήλιδας.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε  στις 24 Δεκεμβρίου 2019  το μέτρο «Υλοποίηση συνεδριών ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης για ενήλικες»  που κατοικούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηλιδας , οι οποίοι είναι δικαιούχοι  του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΒΥΣ) που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ)».
Η ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ, έχοντας  επιλεγεί ως εταίρος στην Κοινωνική σύμπραξη Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ, έχει  αναλάβει να υλοποιήσει  τα Συνοδευτικά μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος  (Ε.Π.) «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΒΥΣ)  που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ)» Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ και οι συγκεκριμένες δραστηριότητες υλοποιήθηκαν στα πλαίσια αυτών των συνοδευτικών μέτρων.
Μέσα από τις ομαδικές και ατομικές  συνεδρίες συμβουλευτικής υποστήριξης   που διενεργήθηκαν από την Σύμβουλο Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας κα. Αλεξοπούλου Ευσταθία και την Κοινωνική Λειτουργό κα. Ζαφειροπούλου Ελπινίκη , αφενός αναλύθηκαν  ζητήματα που αφορούν την εργασιακή συμβουλευτική, θέματα επαγγελματιικής σταδιοδρομίας,  εργασιακής  ένταξης, σταθεροποίησης στο εργασιακό περιβάλλον και  υποδείχθηκαν  μέθοδοι και εργαλεία   για  αναζήτηση και διατήρηση της εργασίας  και  αφετέρου συζητήθηκαν  εναλλακτικοί τρόποι διαχείρισης της οικονομικής  κρίσης και των αρνητικών συναισθημάτων  που απορρέουν από αυτή και επιτεύχθηκε η  ψυχολογική ενδυνάμωση των ωφελουμένων , η  καλλιέργεια αισθήματος αποδοχής, ασφάλειας  προκειμένου για την  άρση των προβλημάτων της καθημερινής διαβίωσης.

teva kato
[mc4wp_form id="5316"]