Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)» – ΠΕ Ξάνθης

20/10/2015 – Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα στο πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)»
9, 2015
Πρόγραμμα «Στέγασης και Επανένταξης στο Δήμο Πύργου»
17, 2015

Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)» – ΠΕ Ξάνθης

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 07/10/2016:

Η Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Ξάνθης «ΣΤΗΡΙΖΩ» δια του επικεφαλής εταίρου της Δ. Ξάνθης

στο πλαίσιο της προσπάθειας για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης πρόκειται

να πραγματοποιήσει διανομή τροφίμων και συγκεκριμένα νωπού κοτόπουλου…

Δείτε το Δελτίο Τύπου…


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 14/09/2016:

Ο Δήμος Ξάνθης, προκειμένου να υλοποιήσει το πρόγραμμα για κοινωνικά φροντιστήρια, που αποτελεί μέρος των συνοδευτικών μέτρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι «Επισιτιστικής ή και Βασικής Υλικής Συνδρομής του ΤΕΒΑ», καλεί τους ωφελούμενους του προγράμματος αυτού, μαθητές και μαθήτριες των τριών τάξεων του Λυκείου, να δηλώσουν –εφόσον επιθυμούν – τα μαθήματα που θέλουν να παρακολουθήσουν.
Οι δηλώσεις – αιτήσεις θα υποβάλλονται από 14-9 μέχρι 28-9-2016, στα γραφεία του γραφείου Παιδείας του Δήμου που στεγάζεται στην οδό Γεωργίου Σταύρου 20 (α΄ όροφος), όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η αίτηση- δήλωση θα χορηγείται από την υπηρεσία και θα πρέπει να φέρει τα στοιχεία και την υπογραφή γονέα ή κηδεμόνα (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, όταν δεν κατατίθεται αυτοπροσώπως) και το ΙD του ωφελούμενου.

Κατεβάστε την αίτηση…

Δείτε την ανακοίνωση…


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 18/11/2015:

Η Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Ξάνθης «ΣΤΗΡΙΖΩ» δια του επικεφαλής εταίρου της Δ. Ξάνθης

στο πλαίσιο της προσπάθειας για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης πραγματοποιεί

δωρεάν διανομή ακτινιδίων και πορτοκαλιών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες της περιοχής ευθύνης του.

Δείτε το Δελτίο Τύπου…


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 19/10/2015:

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα στο πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)»

 Η προθεσμία των επτά (7) ημερολογιακών ημερών για υποβολή ενστάσεων ξεκικά απο την επόμενη της ανάρτησης.

Δείτε την ανακοίνωση…

Δείτε τα αποτελέσματα…


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

  Ανακοινώνεται η παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

 από τους δυνητικά ωφελούμενους του Ε.Π Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, που χρηματοδοτείται από το ΤΕΒΑ,

 έως 26  Αυγούστου 2015

Δείτε την Πρόσκληση…

Δείτε το άρθρο από το Δήμο Ξάνθης…

[mc4wp_form id="5316"]