Πρόγραμμα Στήριξης Κωφών και Βαρηκόων Οικότροφων Μαθητών του ΕΙΚ Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Ημερίδες για την υγιεινή διαβίωση και διατροφή στην Ξάνθη
3, 2017
Ανανέωση της συνεργασίας με το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης
3, 2017

Πρόγραμμα Στήριξης Κωφών και Βαρηκόων Οικότροφων Μαθητών του ΕΙΚ Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών, η Αρωγή ΑΜΚΕ ανέλαβε έργο υποστήριξης του ΕΙΚ Παράρτημα Θεσσαλονίκης, για την υποστήριξή του με ανθρώπινο δυναμικό, κατάλληλων δεξιοτήτων.

Η Αρωγή κλήθηκε να καλύψει τρεις θέσεις απασχόλησης, δύο επιμελητών και ενός συντονιστή για την προστασία των μαθητών και του χώρου.

Η Αρωγή στα άτομα που επελέγησαν, παρέχει τις απαραίτητες οδηγίες, κατευθύνσεις και εποπτεία, προκειμένου αυτά να προσφέρουν την εργασία τους, με βάση τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί και με σεβασμό, στήριξη και ευαισθησία προς τα άτομα που εξυπηρετούνται από την εν λόγω κοινωνική δομή.

[mc4wp_form id="5316"]