Η Αρωγή Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ιδρύθηκε το 2007 και σύμφωνα με τον ιδρυτικό της σκοπό, οι δράσεις της άπτονται ζητημάτων πάνω στα  πεδία της κοινωνίας, της οικονομίας και του περιβάλλοντος.  Είναι επίσημα καταχωρημένη στο σχετικό μητρώο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Υπουργείου Εξωτερικών καθώς  και στο αντίστοιχο μητρώο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής  Αλληλεγγύης .

Από την ίδρυση της, η Αρωγή AMKE επικεντρώθηκε στον  τομέα της ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας,  αναλαμβάνοντας και υλοποιώντας σημαντικά έργα,  είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλες ΜΚΟ. Κύριος  προσανατολισμός της σε αυτά τα έργα ήταν η μεταφορά τεχνογνωσίας και βιώσιμων πρακτικών, η διεξαγωγή εκπαίδευσης και τεχνικής κατάρτισης, η ενδυνάμωση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων μέσα στα πλαίσια Εθνικών και Ευρωπαϊκών Θεσμών.

Παράλληλα, η Αρωγή AMKE  στοχεύει στην προώθηση του εθελοντισμού με στόχο τόσο την  εδραίωση των δημοκρατικών θεσμών όσο και των διάφανων πρακτικών που συμβάλλουν στην  Κοινωνική Συνοχή.

Κατασταστικό

[mc4wp_form id="5316"]