Τα μέσα και οι μέθοδοι υλοποίησης των προγραμμάτων της ‘’Αρωγής’’

Η δραστηριότητα της ‘’Αρωγής’’ ενδεικτικά:
20, 2012
Η Εθνική και Διεθνής Διάσταση της Εταιρείας
20, 2012

Τα μέσα και οι μέθοδοι υλοποίησης των προγραμμάτων της ‘’Αρωγής’’

Η ‘’Αρωγή’’ με κεντρική φιλοσοφία λειτουργίας της την αμεσότητα και την διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα, χρησιμοποιεί κλασσικές αλλά και καινοτόμες μεθόδους υλοποίησης των προγραμμάτων που σχεδιάζει και εκτελεί, πάντα μέσα σε συνθήκες ανοιχτού διαλόγου και συμμετοχής. Διαλέξεις, συναντήσεις, σεμινάρια και ανοικτές συζητήσεις βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των επιλογών μας, γιατί στην ‘’Αρωγή’’ πιστεύουμε ότι τα πάντα πρέπει να αναλύονται και να ευαισθητοποιούν όλους  σε χρόνο επίκαιρο και χρήσιμο.

Την ίδια στιγμή εκπονούμε έρευνες και μελέτες που λαμβάνουν υπόψη την κοινή γνώμη, συμβάλλουν στην παραγωγή και προαγωγή λύσεων και προτάσεων για όλα τα μείζονα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία. Ειδικά στο επίπεδο των ενδοδημοτικών προβλημάτων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων, άλλα και σε θέματα περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής.

Τα πορίσματα αυτών των ερευνών και μελετών που υλοποιεί η ‘’ Αρωγή’’ προωθούνται σε όλους τους αρμόδιους φορείς και τα επιμελητήρια προκειμένου να υποστηριχτούν πολιτικές υπέρ της κοινωνίας των πολιτών.

Επίσης με δαπάνες της ‘’Αρωγής’’ προσφέρονται υπηρεσίες νομικής υποστήριξης σε μεμονωμένους πολίτες και ομάδες που αποδέχονται και εφαρμόζουν τις αρχές της ‘’Αρωγής’’. Πολλοί νέοι φοιτητές και επιστήμονες έχουν υποστηριχτεί από την Αρωγή’’ και με τη σειρά τους έχουν εργαστεί εθελοντικά για την επιτυχία των Κοινωφελών προγραμμάτων μας.

Επιπρόσθετα η ‘’Αρωγή’’ είναι δικαιούχος και υλοποιεί στα πλαίσια του προγράμματος

τις πράξεις:

  • «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ»

  • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ »

Για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων η «Αρωγή» προσέλαβε 595 ωφελούμενους, με απώτερο σκοπό την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας και την ενδυνάμωση της απασχολισημότητας, κυρίως σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

  • «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»  ΣΤΙΣ ΕΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΕΑΔΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ.

Για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων η «Αρωγή» προσέλαβε 276

ωφελούμενους, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της απασχόλησης και

την αντιμετώπιση του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας.

[mc4wp_form id="5316"]