Επισιτιστική & Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ / FEAD)

Παρακάτω μπορείτε να δείτε όλες τις ανακοινώσεις σχετικά με το πρόγραμμα

Η Αρωγή συμμετέχει ως εταίρος σε κατά τόπους κοινωνικές συμπράξεις του προγράμματος ΤΕΒΑ, προκειμένου να υποστηρίξει εθελοντικά τις βασικές δράσεις της εξυπηρέτησης των ωφελουμένων στη διανομή, αλλά και αναλαμβάνοντας συνοδευτικά μέτρα του προγράμματος.

Με βασικό στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος της φτώχειας και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής το ΤΕΒΑ επιδιώκει να συμβάλλει στην παροχή μη οικονομικής βοήθειας στους απόρους με επισιτιστική ή/και βασική υλική συνδρομή, ή/και δραστηριότητες που αποσκοπούν στην κοινωνική ενσωμάτωσή τους. Το πεδίο εφαρμογής του ΤΕΒΑ εξειδικεύεται στην Ελλάδα μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ I) το οποίο έχει εγκριθεί την 15η Δεκεμβρίου 2014 και θα υλοποιηθεί στο σύνολο της χώρας. Η περίοδος εφαρμογής του ΕΠ Ι διαρκεί από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

 

Διανομή τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής *

 Τρόφιμα α) Στους ωφελούμενους, θα παρέχονται πακέτα τροφίμων, ανάλογα σε ποσότητα με τον αριθμό των μελών της ωφελούμενης μονάδας, έτσι όπως θα εξειδικευτεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής αυτών. β) Στους αστέγους, θα παρέχονται έτοιμα γεύματα μέσω συσσιτίων. γ) Στους μαθητές των δημοτικών σχολείων όλης της επικράτειας, δύνανται να παρέχονται μαγειρεμένα σχολικά γεύματα.

 

*Βασική Υλική Συνδρομή α) Στους ωφελούμενους,  δύνανται να παρέχονται είδη οικιακού καθαρισμού ανά ωφελούμενη μονάδα, είδη προσωπικής υγιεινής και ανάλογα με τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας, ρουχισμός, βρεφικά και παιδικά είδη. β) Στους αστέγους δύνανται να παρέχονται ρουχισμός και είδη προσωπικής υγιεινής σε ατομική συσκευασία.

 

*Συνοδευτικά Μέτρα Παράλληλα με τη διανομή τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, θα παρέχονται συνοδευτικά μέτρα, με στόχο την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και των κοινωνικών έκτακτων αναγκών των απόρων με πιο ενεργό και βιώσιμο τρόπο. Τα επιλέξιμα συνοδευτικά μέτρα, ενδεικτικά είναι τα εξής: Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης παιδιών σε ατομικό επίπεδο και σε επίπεδο οικογένειας (ή και σε μονήρη άτομα). Διατροφικές συμβουλές (συμβουλές υγιεινής διατροφής). Συμβουλές υγιεινής διαβίωσης. Συμβουλές διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού. Νομική συνδρομή. Υπηρεσίες κοινωνικοποίησης παιδιών (πχ πρόσβαση σε αθλητικές δραστηριότητες κλπ). Κοινωνικά φροντιστήρια που θα παρέχουν τόσο διδακτική υποστήριξη όσο και επαρκείς και κατάλληλους χώρους για μελέτη για τα παιδιά / ωφελούμενους. Υλοποίηση πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης για παιδιά ωφελούμενους (π.χ. θεατρικές παραστάσεις αλλά και θεατρικά εργαστήρια για παιδιά) Εκδρομές (εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές). Παροχή χώρων για παιχνίδι, συναντήσεις και εκδηλώσεις για παιδιά που δεν έχουν σχετική πρόσβαση.

 

Δικαιούχοι ορίζονται οι επικεφαλής των Κοινωνικών Συμπράξεων οι οποίοι μπορούν να είναι: *Φορέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1ου και 2ου Βαθμού (Δήμοι, Περιφέρειες, Δημοτικά / Περιφερειακά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Κοινωφελείς επιχειρήσεις, καθώς και αντίστοιχες Υπηρεσίες και Φορείς των Περιφερειών). *Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

[mc4wp_form id="5316"]