Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ «ΑΡΩΓΗΣ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

Ανάληψη δραστηριοτήτων για την οικοδόμηση και ενδυνάμωση των θεσμών, τον εκδημοκρατισμό και την προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ των κοινωνικών ομάδων, της κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης ειδικών κοινωνικών ομάδων (π.χ πολιτικοί πρόσφυγες, μέλη μειονοτικών ομάδων, επαναπατριζόμενοι, απεξαρτημένα άτομα, ΑΜΕΑ, αποφυλακισμένοι, ειδικές πολιτιστικές ομάδες κ.λπ.) και της ισότητας των δύο φύλων.

Προώθηση της ιδέας του εθελοντισμού μέσα από τη δημιουργία ομάδων εθελοντών, οι οποίες εκπαιδεύονται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε καταστάσεις έκτακτων φυσικών φαινομένων αλλά και σε πεδία διοργάνωσης και υλοποίησης σημαντικών κοινωνικών, πολιτιστικών, αθλητικών και περιβαλλοντικών προγραμμάτων και Δράσεων.

Παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες με έμφαση στην επισιτιστική και αναπτυξιακή στήριξη των πληθυσμών. Ταυτόχρονα, μέσω δράσεων οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης που υλοποιούνται στις χώρες αυτές, η «Αρωγή» εστιάζει στην ενδυνάμωση των δομών Υγείας και Παιδείας αλλά και στην δημιουργία κουλτούρας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Διάδοση και εδραίωση των Δημοκρατικών αξιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στις περιοχές των Βαλκάνιων και των αναπτυσσόμενων ανατολικών Ευρωπαϊκών χωρών. Η πίστη στην ατομική ελευθερία και την οικονομική ευημερία των κοινωνιών αποτελεί την πυξίδα των επιλογών της ‘’Αρωγής’’.

Μελέτη και έρευνα Κοινωνικών, Πολιτικών, Πολιτιστικών, Οικονομικών θεμάτων καθώς και θεμάτων φυσικού περιβάλλοντος που αποβλέπει στον εντοπισμό των σχετιζόμενων ειδικότερων προβλημάτων και την εκπόνηση ή υποβολή προτάσεων και λύσεων. Επίσης αποσκοπεί στην ενίσχυση και εδραίωση της πίστης των πολιτών στην αξία της δημοκρατίας, της ελεύθερης αγοράς και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας μέσα σε ένα Κοινοβουλευτικό σύστημα με δημοκρατικά οργανωμένα Κόμματα Αρχών.

Προώθηση της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης μέσα στα πλαίσια των εκάστοτε ισχυουσών Συνθηκών και της εκπεφρασμένης επιθυμίας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καλλιέργεια ισχυρών δεσμών μεταξύ του Ελλαδικού Ελληνισμού και των Ελλήνων της διασποράς και ευρύτερη προβολή του ελληνικού πολιτισμού.

Εκπαίδευση – κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού, ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών καθώς και ευαισθητοποίηση – προβολή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ευπαθείς κοινωνικά ομάδες στη χώρα μας.

[mc4wp_form id="5316"]