27/09/2013 – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συνεργασία / Ανάθεση Έργου (Κωδ. Προσκλ: 8ΑΡΓ/ΟΠΣ 375633)
26, 2013
09/10/2013 – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συνεργασία / Ανάθεση Έργου (Κωδ.Προσκλ: 7ΑΡΓ/ΟΠΣ 375619)
8, 2013

– 02/10/2013 – Αποτελέσματα Νέων Πινάκων Προκήρυξης (13ος, 14ος, 15ος, 16ος, 17ος, 18ος, 19ος) – Χαλκιδική

[mc4wp_form id="5316"]