– 09/03/2013 – Αποτελέσματα Θάσου (Ορθή Επανάληψη)
9, 2013
– 09/03/2013 – Αποτελέσματα Καβάλας
9, 2013

– 09/03/2013 – Αποτελέσματα Θεσσαλονίκης

Η προθεσμία αποδοχής ή μη αποδοχής της θέσης (πρόσληψης) είναι 10 ημερολογιακές ημέρες αρχής γενομένης από αύριο 10/03/2013 έως 19/03/2013.

Ενστάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν τις 5 εργάσιμες ημέρες, από11/03/2013 έως και 15/03/2013 και αποστέλλονται απευθείας στο ΑΣΕΠ

 

 

Πρακτικό

Αποδοχή Θέσης Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Μη Αποδοχή Θέσης Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Πiνακας Απορριπτέων (κατά Αυξ Σειρά ΑΜΚΑ)

Πίνακας Κατάταξης μόνο ΑΜΚΑ (κατά αυξ σειρά ΑΜΚΑ)

Πίνακας Κατάταξης μόνο ΑΜΚΑ (κατά Φθιν Βαθμολ σειρά)

Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο)

 

[mc4wp_form id="5316"]