07/04/2014 – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δημιουργία Μητρώου Συνεργατών (Κωδ. Προσκλ: 12ΑΡΓ/ΟΠΣ 375600)
6, 2014
14/04/2014 – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συνεργασία / Ανάθεση Έργου (Κωδ. Προσκλ: 13ΑΡΓ/ΟΠΣ 375600)
13, 2014

– 10/04/2014 – Εξόφληση Ωφελούμενων για τη ΙΘ ΕΠΚΑ

Αγαπητοί Ωφελούμενοι

Η «ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ» είναι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει, ότι στις 10-4-2014, έγινε η εξόφληση των ωφελουμένων οι οποίοι απασχολήθηκαν στη ΙΘ΄ ΕΠΚΑ. Με την τελευταία αυτή πληρωμή, εξοφλήθηκαν όλοι οι ωφελούμενοι που εργάστηκαν στα πλαίσια του έργου: «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον Τομέα του Πολιτισμού», σε δεκατρείς Εφορείες σε όλη την Ελλάδα και συγκεκριμένα: στη Ζ΄ΕΠΚΑ, ΙΗ΄ΕΠΚΑ, ΙΘ΄ΕΠΚΑ, ΛΖ΄ΕΠΚΑ, ΛΘ΄ΕΠΚΑ, Ε΄ΕΠΚΑ, 15η ΕΒΑ, 12η ΕΒΑ, 10η ΕΒΑ, 9η ΕΒΑ, ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΜΑΣ Παράρτημα Ναυπλίου.

 

Ευχαριστούμε όλους για την άριστη συνεργασία.

 

 

Με εκτίμηση

Για την «ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ»

Η πρόεδρος: Σανιώ Σωτηροπούλου

Ο υπεύθυνος έργου: Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος

[mc4wp_form id="5316"]