– 13/3/2013 – Αποτελέσματα Ηλείας

– 09/03/2013 – Αποτελέσματα Χαλκιδικής
9, 2013
– 15/03/2013 – 2ος πίνακας προσληπτέων Ηλείας
15, 2013

– 13/3/2013 – Αποτελέσματα Ηλείας

Η προθεσμία αποδοχής ή μη αποδοχής της θέσης (πρόσληψης) είναι 10 ημερολογιακές ημέρες αρχής γενομένης από αύριο 14/03/2013 έως 23/03/2013.

Ενστάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν τις 5 εργάσιμες ημέρες, από14/03/2013 έως και 20/03/2013 και αποστέλλονται απευθείας στο ΑΣΕΠ


Πρακτικό

Αποδοχή Θέσης Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Μη Αποδοχή Θέσης Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Πiνακας Απορριπτέων (κατά Αυξ Σειρά ΑΜΚΑ)

Πίνακας Κατάταξης μόνο ΑΜΚΑ (κατά αυξ σειρά ΑΜΚΑ)

Πίνακας Κατάταξης μόνο ΑΜΚΑ (κατά Φθιν Βαθμολ σειρά)

Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο)

 

[mc4wp_form id="5316"]