– 08/05/2013 – Αναμορφωμένοι πίνακες μετά από απόφαση ΑΣΕΠ Ηλείας
8, 2013
– 23/05/2013 – 11ος, 12ος, 13ος &14ος πινακας προσληπτέων Χαλκιδικής
20, 2013

– 14/05/2013 – Αναμορφωμένοι Πίνακες μετά από Απόφαση ΑΣΕΠ Λακωνίας

[mc4wp_form id="5316"]