14/09/2016 – Ανακοίνωση Δήμου Ξάνθης σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος Κοινωνικά Φροντιστήρια

18/11/2015 – Δελτίο Τύπου για της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Ξάνθης «ΣΤΗΡΙΖΩ» για τη Διανομή Τροφίμων
18, 2015
07/10/2016 – Δελτίο Τύπου για της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Ξάνθης «ΣΤΗΡΙΖΩ» για τη Διανομή Τροφίμων
7, 2016

14/09/2016 – Ανακοίνωση Δήμου Ξάνθης σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος Κοινωνικά Φροντιστήρια

Ο Δήμος Ξάνθης, προκειμένου να υλοποιήσει το πρόγραμμα για κοινωνικά φροντιστήρια, που αποτελεί μέρος των συνοδευτικών μέτρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι «Επισιτιστικής ή και Βασικής Υλικής Συνδρομής του ΤΕΒΑ», καλεί τους ωφελούμενους του προγράμματος αυτού, μαθητές και μαθήτριες των τριών τάξεων του Λυκείου, να δηλώσουν –εφόσον επιθυμούν – τα μαθήματα που θέλουν να παρακολουθήσουν.
Οι δηλώσεις – αιτήσεις θα υποβάλλονται από 14-9 μέχρι 28-9-2016, στα γραφεία του γραφείου Παιδείας του Δήμου που στεγάζεται στην οδό Γεωργίου Σταύρου 20 (α΄ όροφος), όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η αίτηση- δήλωση θα χορηγείται από την υπηρεσία και θα πρέπει να φέρει τα στοιχεία και την υπογραφή γονέα ή κηδεμόνα (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, όταν δεν κατατίθεται αυτοπροσώπως) και το ΙD του ωφελούμενου.

Κατεβάστε την αίτηση…

Δείτε την ανακοίνωση σε pdf…

[mc4wp_form id="5316"]