2οι Πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθμ.ΚΟΧ 25.703/01/2012 (Ηλεία) ‏
19, 2012
Πίνακες κατάταξης 3ης φάσης της υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 25.1004/01/2012 (Λακωνία)
26, 2012

Πίνακες κατάταξης 2ης φάσης της υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 25.1004/01/2012 (Λακωνία)

Σήμερα 20/7/2012 ανακοινώθηκαν οι πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 25.1004/01/2012 ανακοίνωσης σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου  για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου – Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

-Αποδοχή θέσης κοινοφελούς
-Μη αποδοχή θέσης 
-Προσληπτέοι 2ης φάσης

[mc4wp_form id="5316"]