Πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 25.703/01/2012 (Ηλεία)
3, 2012
2οι Πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθμ.ΚΟΧ 25.703/01/2012 (Ηλεία) ‏
19, 2012

Πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 25.1004/01/2012 (Λακωνία)

Αναρτήθηκαν σήμερα 11/7/2012 οι πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 25.1004/01/2012 ανακοίνωσης σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου  για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Πελοποννησου – Περιφερειακη Ενοτητα Λακωνιας» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Τα αποτελέσματα βρίσκονται αναρτημένα :
στα γραφεία της Αρωγης ΑΜΚΕ στην Σπαρτη – Βρασιδου 90 
στην Ιστοσελίδα της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» – www.epanad.gov.gr

Προθεσμία ενστάσεων από 12/7/2012 ημέρα Πέμτη μέχρι και 16/07/2012 ημέρα Δευτέρα.
Σημ. : Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη αποστολη απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. (Πούλιου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510)

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία για να δείτε τα αποτελέσματα

-Αποδοχή Θέσης Κοινωφελούς Χαρακτήρα

-Μη Αποδοχή Θέσης Κοινωφελούς Χαρακτήρα

-Αλφαβιτηκός Πίνακας Αποκλειωμένων

-Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων κατά Αύξουσα Σειρά Α.Μ.Κ.Α

-Πίνακας Προσληπτέων με Α.Μ.Κ.Α

-Πίνακας Προσληπτέων Με πλήρη στοιχεία

-Πρακτικό ανάρτησης αποτελεσμάτων

 

[mc4wp_form id="5316"]