Επανεκκίνηση των Διαδικασιών υποβολής των αιτήσεων
30, 2012
Πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 25.1004/01/2012 (Λακωνία)
11, 2012

Πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 25.703/01/2012 (Ηλεία)

Αναρτήθηκαν σήμερα 03/7/2012 οι πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 25.703/01/2012 ανακοίνωσης σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου  για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Δυτικη Ελλαδος – Περιφερειακη Ενοτητα Ηλειας» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».Τα αποτελέσματα βρίσκονται αναρτημένα :
στα γραφεία της Αρωγης ΑΜΚΕ – Μιαούλη 3
στην Ιστοσελίδα της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» –
www.epanad.gov.gr

Προθεσμία ενστάσεων από 04/7/2012 ημέρα Τετάρτη μέχρι και 6/07/2012 ημέρα Παρασκευή.
Σημ. : Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη αποστολη απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. (Πούλιου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510)

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία (Ορθή επανάληψη)* για να δείτε τα αποτελέσματα

· -Αποδοχή Θέσης Κοινωφελούς Χαρακτήρα

· -Αλφαβιτηκός Πίνακας Αποκλειωμένων

· -Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων κατά Αύξουσα Σειρά Α.Μ.Κ.Α

· -Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων κατά Φθίνουσα Σειρά Βαθμολογίας

· -Πίνακας Προσληπτέων Με πλήρη στοιχεία

*Λόγω παράληψης προσληπτέου με κωδικό θέσης 109

[mc4wp_form id="5316"]