Συνοδευτικά Μέτρα του προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ): 3o ΜΕΤΡΟ

Προγράμματα ψυχοκοινωνικής στήριξης στο ΚΕΦΙΑΠ του Γενικού Νοσοκομείου Πύργου.
27, 2019
Ολοκληρώθηκε το μέτρο «Υλοποίηση Πολιτιστικών και Δημιουργικών Δραστηριοτήτων Απασχόλησης για παιδιά ωφελούμενους», των οποίων οι γονείς είναι δικαιούχοι του Ε.Π. ΕΒΥΣ που χρηματοδοτείται από το ΤΕΒΑ και κατοικούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πύργου
18, 2019

Συνοδευτικά Μέτρα του προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ): 3o ΜΕΤΡΟ

3ο ΜΕΤΡΟ : Υλοποίηση συνεδριών ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης για ενήλικες (Δήμου Ήλιδας).

Η ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ αναλαμβάνοντας να υλοποιήσει τα Συνοδευτικά Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΒΥΣ) που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ)» και έχοντας ως στόχο την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και των κοινωνικών έκτακτων αναγκών των απόρων με πιο ενεργό και βιώσιμο τρόπο, υλοποιεί  συνεδρίες συμβουλευτικής (ατομικές και ομαδικές)  για ενήλικες, οι οποίοι κατοικούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου  Ήλιδας και είναι ωφελούμενοι  του ανωτέρω Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π. ΕΒΥΣ),  προκειμένου να τους παράσχει  Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής   στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής  ένταξης.

Απώτερος στόχος των συνεδριών συμβουλευτικής  θα  είναι  η ψυχολογική, κοινωνική και εργασιακή στήριξη των ωφελουμένων.

Στις συνεδρίες  αυτές μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ωφελούμενοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΒΥΣ) που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ)», οι οποίοι κατοικούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου  Ήλιδας.

Πληροφορίες / δηλώσεις συμμετοχής στην οδό  Γεωργίου Παπανδρέου 53, στην Αμαλιάδα, όλες τις εργάσιμες ημέρες και  κατά τις ώρες: 09:30 – 16:30,  τηλ.  2622022272.

Διάστημα υλοποίησης   συνεδριών : Απρίλιος – Δεκέμβριος  2019.

Για την επιλογή των ωφελουμένων τηρείται αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Υλοποίηση συνεδριών ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης για ενήλικες του Δήμου Ήλιδας.

teva kato
[mc4wp_form id="5316"]