– 31/07/2013 – Αποτελέσματα επαναπροκήρυξης Ηλείας

– 25/07/2013 – Επαναπροκήρυξης Χαλκιδικής
25, 2013
– 31/07/2013 – Αποτελέσματα επαναπροκήρυξης Θεσσαλονίκης
31, 2013

– 31/07/2013 – Αποτελέσματα επαναπροκήρυξης Ηλείας

Η προθεσμία αποδοχής ή μη αποδοχής της θέσης (πρόσληψης) είναι 10 ημερολογιακές ημέρες αρχής γενομένης από αύριο 01/08/2013 έως 10/08/2013.

Ενστάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν τις 5 εργάσιμες ημέρες, από 01/08/2013 έως και 07/08/2013 και αποστέλλονται απευθείας στο ΑΣΕΠ.


Πίνακας Απορριπτέων(κατά αυξ σειρά ΑΜΚΑ)

Πίνακας Κατάταξης μονο ΑΜΚΑ (κατά αυξ σειρά ΑΜΚΑ)

Πίνακας Κατάταξης μόνο ΑΜΚΑ (κατά Φθιν Βαθμολ σειρά)

Πίνακας Κατάταξης πληρη Στοιχεια (κατά φθιν Βαθμολ σειρά)

Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ\μο)

Αποδοχή Θέσης Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Μη Αποδοχή Θέσης Κοινωφελούς Χαρακτήρα

[mc4wp_form id="5316"]