4οι Πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθμ.ΚΟΧ 25.703/01/2012 (Ηλεία)
1, 2012
Ολοκλήρωση προσλήψεων επιλαχόντων Λακωνίας
2, 2012

Πίνακες κατάταξης 4ης φάσης της υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 25.1004/01/2012 (Λακωνία) – Τελευταίοι Πίνακες

Πίνακες κατάταξης 4ης φάσης της υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 25.1004/01/2012 (Λακωνία) – Τελευταίοι Πίνακες


 

Σήμερα 1/8/2012 ανακοινώθηκαν οι τελευταίοι πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 25.1004/01/2012 ανακοίνωσης σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου  για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου – Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

-Αποδοχή θέσης κοινοφελούς χαρακτήρα

-Μη αποδοχή θέσης κοινοφελούς χαρακτήρα

-Προσληπτέοι 4ης φάσης (Τελευταίοι προσληπτέοι)

[mc4wp_form id="5316"]