03/09/2012 – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δημιουργία Μητρώου Συνεργατών (Κωδ. Προσκλ: 1ΑΡΓ/ΟΠΣ 375600)
2, 2012
«Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού».
24, 2012

Πίνακες Κατάταξης Προσληπτέων & Απορριπτέων κατόπιν ελέγχου ΑΣΕΠ

[mc4wp_form id="5316"]