12/07/13

– 12/07/2013 – Αποτελέσματα επαναπροκήρυξης Αργολίδας

Η προθεσμία αποδοχής ή μη αποδοχής της θέσης (πρόσληψης) είναι 10 ημερολογιακές ημέρες αρχής γενομένης από αύριο 13/07/2013 έως 22/07/2013. Ενστάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν τις 5 […]
at
29/03/13

– 29/03/2013 – Τελικοί Πίνακες μετά από ΑΣΕΠ Αργολίδας

Πiνακας Απορριπτέων (κατά Αυξ Σειρά ΑΜΚΑ) Πίνακας Κατάταξης μόνο ΑΜΚΑ (κατά αυξ σειρά ΑΜΚΑ) Πίνακας Κατάταξης μόνο ΑΜΚΑ (κατά Φθιν Βαθμολ σειρά) Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία […]
at
15/03/13

– 15/03/2013 – 2ος & 3ος πίνακας προσληπτέων Αργολίδας

Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Όνομα) Νο2 Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Όνομα) Νο3
at
09/03/13

– 09/03/2013 – Αποτελέσματα Αργολίδας

Η προθεσμία αποδοχής ή μη αποδοχής της θέσης (πρόσληψης) είναι 10 ημερολογιακές ημέρες αρχής γενομένης από αύριο 10/03/2013 έως 19/03/2013. Ενστάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν τις 5 εργάσιμες […]
at
[mc4wp_form id="5316"]