06/11/13

– 06/11/2013 – Αποτελέσματα Νέων Πινάκων Ά Προκήρυξης (10ος,11ος) Λακωνίας

10ος Πίνακας Προσληπτέων Πλήρη Στοιχεία (ταξ κατά Ονομ\μο) 11ος Πίνακας Προσληπτέων Πλήρη Στοιχεία (ταξ κατά Ονομ\μο)
at
10/09/13

– 10/09/2013 – Αποτελέσματα Νέων Πινάκων Ά Προκύρηξης (7ος,8ος, 9ος) Λακωνίας

7ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ\μο) 8ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ\μο) 9ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ\μο)
at
12/07/13

– 12/07/2013 – Αποτελέσματα επαναπροκήρυξης Λακωνίας

Η προθεσμία αποδοχής ή μη αποδοχής της θέσης (πρόσληψης) είναι 10 ημερολογιακές ημέρες αρχής γενομένης από αύριο 10/03/2013 έως 19/03/2013. Ενστάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν τις 5 […]
at
14/05/13

– 14/05/2013 – Αναμορφωμένοι Πίνακες μετά από Απόφαση ΑΣΕΠ Λακωνίας

1ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο) 2ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο) 3ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο) 4ος Πίνακας […]
at
[mc4wp_form id="5316"]