20/10/12

Κοινωνική Συνεισφορά της ‘’Αρωγής’’ στον Εθελοντισμός και στην ενδυνάμωση της Περιβαντολλογικής Συνείδησης.

Η ‘’Αρωγή’’ στα πλαίσια Υλοποίησης του ειδικού προγράμματος ευαισθητοποίησης Νέων στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος  πραγματοποίησε δενδροφυτεύσεις στοχεύοντας τις πληγείσες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας από […]
at
20/10/12

Η ‘’Αρωγή’’ στο πλευρό των γυναικών για μια Κοινωνία ίσων ευκαιριών και σεβασμού.

Η ‘’Αρωγή’’ πιστεύει ότι η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να δείχνει ανακόλουθη απέναντι στο κεκτημένο του Πολιτισμού και της Παιδείας της. Έτσι λοιπόν με σημείο […]
at
20/10/12

Η Εθνική και Διεθνής Διάσταση της Εταιρείας

Η ‘’Αρωγή’’ συνεργάζεται στενά, μέσω ανταλλαγής επισκέψεων, πληροφοριών και πορισμάτων με πολλές ΜΚΟ, Νομικά Πρόσωπα και Σωματεία στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται […]
at
20/10/12

Τα μέσα και οι μέθοδοι υλοποίησης των προγραμμάτων της ‘’Αρωγής’’

Η ‘’Αρωγή’’ με κεντρική φιλοσοφία λειτουργίας της την αμεσότητα και την διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα, χρησιμοποιεί κλασσικές αλλά και καινοτόμες μεθόδους υλοποίησης των προγραμμάτων που […]
at
[mc4wp_form id="5316"]