05/08/13

– 05/08/2013 – Αναμορφωμένοι Πίνακες μετά από απόφαση ΑΣΕΠ Θάσου

Πίνακας Κατάταξης μόνο ΑΜΚΑ (κατά αυξ σειρά ΑΜΚΑ) Πίνακας Κατάταξης μόνο ΑΜΚΑ (κατά φθιν βαθμολογ σειρά) Πίνακας Κατάταξης πλήρη Στοιχεία (κατά φθιν Βαθμολ σειρά) Πίνακας Προσληπτέων πλήρη […]
at
16/07/13

– 16/07/2013 – Ορθή Επανάληψη αποτελεσμάτων επαναπροκήρυξης Θάσου

Πίνακας Κατάταξης μόνο ΑΜΚΑ (κατα αυξ σειρα ΑΜΚΑ) Πίνακας Κατάταξης μόνο ΑΜΚΑ (κατά Φθιν Βαθμολ σειρά) Πίνακας Απορριπτέων(κατά Αυξ Σειρά ΑΜΚΑ) Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ […]
at
12/07/13

– 12/07/2013 – Αποτελέσματα επαναπροκήρυξης Θάσου

Η προθεσμία αποδοχής ή μη αποδοχής της θέσης (πρόσληψης) είναι 10 ημερολογιακές ημέρες αρχής γενομένης από αύριο 13/07/2013 έως 22/07/2013. Ενστάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν τις 5 […]
at
22/04/13

– 22/04/2013 – Αναμορφωμένοι πίνακες μετά από απόφαση ΑΣΕΠ Θάσου

1ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο) 2ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο) 3ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο) Πίνακας Απορριπτέων […]
at
[mc4wp_form id="5316"]