12/07/13

– 12/07/2013 – Αποτελέσματα επαναπροκήρυξης Καβάλας

Η προθεσμία αποδοχής ή μη αποδοχής της θέσης (πρόσληψης) είναι 10 ημερολογιακές ημέρες αρχής γενομένης από αύριο 13/07/2013 έως 22/07/2013. Ενστάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν τις 5 […]
at
24/05/13

– 24/05/2013 – Αναμορφωμένοι πίνακες μετά από απόφαση ΑΣΕΠ

1ος Πίνακας Κατάταξης (ταξ κατά Ονομ/μο) 2ος Πίνακας Κατάταξης (ταξ κατά Ονομ/μο) Πίνακας Απορρίπτέων Πίνακας Κατάταξης μόνο ΑΜΚΑ (κατά αύξ σειρά ΑΜΚΑ) Πίνακας Κατάταξης μόνο ΑΜΚΑ […]
at
08/05/13

– 08/05/2013 – 4ος πίνακας προσληπτέων Καβάλας

Πίνακας προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο) Νο4
at
26/04/13

– 26/04/2013 – Αναμορφωμένοι πίνακες μετά από απόφαση ΑΣΕΠ Καβάλας

1ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο) 2ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο) 3ος Πίνακας Προσληπτέων πλήρη στοιχεία (ταξ κατά Ονομ/μο) Πiνακας Απορριπτέων […]
at
[mc4wp_form id="5316"]