28/06/13

– 28/06/2013 – Νομός Καβάλας

Για την ΚΟΧ.Π.1.104/2/2013 προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες. Από 29/06/2013 έως και 08/07/2013. Ανακοίνωση ΚΟΧ Έντυπο Αίτησης Οδηγίες ΚΟΧ Περίληψη ΚΟΧ
at
31/01/13

– 31/1/2013 – Νομός Καβάλας

Για την ΚΟΧ.Π 1.104-1-2013 η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες. Από 01/02/2013 έως και 10/02/2013 Έντυπο αίτησης στον Πολιτισμό Ορθή Επανάληψη ΚΟΧ 1.104-1-2013 Οδηγίες […]
at
[mc4wp_form id="5316"]