Επιδοτούμενο πρόγραμμα 25.000 εργαζομένων

Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες.

Επιδοτούμενο πρόγραμμα 25.000 εργαζομένων.

  Περιγραφή

  H δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών για 25.000 εργαζόμενους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης.

  Δικαίωμα συμμετοχής / Επίδομα

  Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν όλοι οι εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω, τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

  ✔ Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλου πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας
  ✔ Αντίγραφο τίτλου σπουδών
  ✔ Α.Μ.Κ.Α. υποψήφιου
  ✔ Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (αριθμός μητρώου ΙΚΑ)
  ✔ Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα είναι κύριος δικαιούχος ο/η αιτών/ ούσα
  ✔ Αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης (πίνακας προσωπικού)
  ✔Α.Φ.Μ. υποψήφιου

  Το εκπαιδευτικό επίδομα ως 400€ (5 €/ώρα κατάρτισης μικτά)

  Διάρκεια προγραμμάτων

  Η διάρκεια των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης είναι 80 ώρες

  Αντικείμενα Κατάρτισης

  Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν μέσα από ένα μεγάλο αριθμό προγραμμάτων κατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων και προγραμμάτων μεγάλων εταιρειών πληροφορικής με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας.

  – Για την Περιοχή Πετραλώνων Τηλ: 2103000760
  – Για Ρέντη και υπόλοιπη Αττική Τηλ: 2111181799
  – Για Θεσσαλονίκη Τηλ: 2311113110

[mc4wp_form id="5316"]