Ελλάδα-Βουλγαρία: Ευρωπαϊκός διαπολιτισμικός διάλογο μέσα από τον τουρισμό σπα

Ευκαιρία για τους νέους: Ελλάδα-Βουλγαρία-διαπολιτισμικός διάλογος μέσα από τον τουρισμό σπα
5, 2018
Συνοδευτικά Μέτρα του προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ): 1ο & 2ο ΜΕΤΡΟ
20, 2019

Ελλάδα-Βουλγαρία: Ευρωπαϊκός διαπολιτισμικός διάλογο μέσα από τον τουρισμό σπα

Τον Απρίλιο, 30 νέοι από την Ξάνθη είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε έναν διαπολιτισμικό διάλογο μέσα από τον τουρισμό σπα. Το πρόγραμμα ήταν συγχρηματοδοτούμενο από το ΚΑ1 του Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιήθηκε από την NGO Globalis, με εταίρο της Αρωγή ΑΜΚΕ. Συνολικά, 60 νέοι ηλικίας 18 έως 30 χρονών από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία συμμετείχαν στον πρόγραμμα.

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, μέσα από εκπαίδευση, συζητήσεις και βιωματικά εργαστήρια, με μεθόδους ενεργητικής συμμετοχής και αλληλεπίδρασης μη τυπικής εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να αναβαθμίσουν τις θεωρητικές τους γνώσεις, προσόντα και δεξιότητες στον τομέα του τουρισμού και κυρίως του τουρισμού σπα και να ανακαλύψουν δυνατότητες να ενισχύσουν τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα και στις δύο χώρες.

Όταν επέστρεψαν στην Ελλάδα οι συμμετέχοντες επικοινώνησαν την εμπειρία που έζησαν στο έπακρο και εξέφρασαν με ενθουσιασμό την ικανοποίηση που έλαβαν μέσω της συμμετοχής σε ένα διαπολιτισμικό διάλογο, που συνέβαλε στην ένταξη των νέων στις ευρωπαϊκές αξίες, στην αποδοτική αφομοίωση στην ενωμένη ευρωπαϊκή κοινότητα και τη δική τους εξέλιξη σε ενεργά μέλη της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας.

Οι δραστηριότητες για τη νεολαία είχαν τους παρακάτω στόχους:

-Ανάπτυξη των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των νέων σχετικά με τις ιδιαιτερότητες του τουριστικού τουρισμού.

-Ενίσχυση και επέκταση των επαγγελματικών ικανοτήτων των συμμετεχόντων για την ανάπτυξη εξειδικευμένων προϊόντων SPA.

-Αύξηση του κινήτρου των νέων να συμμετάσχουν ενεργά στη μη τυπική μάθηση και να αξιοποιήσουν ευκαιρίες για την ενεργό ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων ή της διά βίου μάθησης.

-Ενίσχυση της γλωσσικής κατάρτισης των συμμετεχόντων στο επίπεδο της αυτο-χρήσης στα αγγλικά, η οποία ήταν η κύρια γλώσσα εργασίας κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής.

-Ανάπτυξη της γνώσης των νέων στον τομέα της ορολογίας που αφορά τον τουρισμό.

-Μετάδοση του πολιτιστικού διαλόγου.

Αρχείο Φωτογραφίας_1            Αρχείο Φωτογραφίας_2            Αρχείο Φωτογραφίας_3

eu_cofunded

[mc4wp_form id="5316"]