«Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού».

Πίνακες Κατάταξης Προσληπτέων & Απορριπτέων κατόπιν ελέγχου ΑΣΕΠ
14, 2012
Προς τους Εργαζόμενους της «ΑΡΩΓΗΣ ΑΜΚΕ»
27, 2012

«Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού».

Η Αρωγή ΑΜΚΕ στα πλαίσια του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 07,08,09 : «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ, υπέβαλε προτάσεις με σκοπό τη Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον Τομέα του Πολιτισμού. Μέσα στο πρώτο 10ημερο του Οκτώβριου αναμένεται να ολοκληρωθεί η τελική αξιολόγηση των προτάσεων που έχουν κατατεθεί από την Αρωγή ΑΜΚΕ , από την Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού & Τουρισμού Μονάδα Α1’

[mc4wp_form id="5316"]