Επιδοτούμενο πρόγραμμα 150.000 εργαζομένων.

Αναβάθμιση δεξιοτήτων και επαγγελματικής κατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

Επιδοτούμενο πρόγραμμα 150.000 εργαζομένων

  Περιγραφή

  Τα προγράμματα αφορούν την αναβάθμιση δεξιοτήτων και επαγγελματικής κατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες και περιλαμβάνουν θεωρητική κατάρτιση διάρκειας έως 80 ώρες μέσω συστήματος επιταγής κατάρτισης (Voucher) αλλά και πιστοποίηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων με ανεξάρτητους διαπιστευμένους φορείς .

  Δικαίωμα συμμετοχής / Επίδομα

  έχουν όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως ειδικότητας και ηλικίας και η δράση απευθύνεται σε εργαζόμενους ηλικίας 18 ετών και άνω, τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης και το ύψος του εκπαιδευτικού επιδόματος θα είναι 400€/πρόγραμμα.

  Δικαιολογητικά

  - Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλου πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας - Αντίγραφο τίτλου σπουδών - Α.Φ.Μ. υποψήφιου - Α.Μ.Κ.Α. υποψήφιου - Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (αριθμός μητρώου ΙΚΑ) - Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα είναι κύριος δικαιούχος ο/η αιτών/ ούσα - Αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης (πίνακας προσωπικού)

  Αντικείμενα Κατάρτισης

  Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν μεταξύ προγραμμάτων κατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση στις «ψηφιακές» και «πράσινες» δεξιότητες με πιστοποίηση φυσικών προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων για ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες.

[mc4wp_form id="5316"]