Ποιοι είμαστε

Η Αρωγή είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που ιδρύθηκε με σκοπό να παρεμβαίνει σε ζητήματα της κοινωνίας των πολιτών και να παρέχει τις υπηρεσίες της στους τομείς της κοινωνικής φροντίδας, της απασχόλησης και του περιβάλλοντος. Βασική μας μέριμνα στην Αρωγή, είναι η αναζήτηση και παροχή προτάσεων, ευκαιριών και λύσεων για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, τους νέους, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να αξιοποιούν πόρους, εργαλεία, καλές πρακτικές και συνεργασίες για να βελτιώνουν τις καθημερινές συνθήκες διαβίωσης, να αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους, να εξελίσσονται και να κατακτούν την ευημερία.

Βασικοί πυλώνες της δράσης μας είναι, από την αρχή της λειτουργίας της Αρωγής, το αίσθημα ευθύνης, η ενθάρρυνση της δημιουργικότητας, η αξιοποίηση της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών, η εξωστρέφεια και η αξιοποίηση των καλών παραδειγμάτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Με την επένδυση σε ένα δραστήριο και πολυσυλλεκτικό δίκτυο εθελοντών. Πάντα με επίκεντρο τον Άνθρωπο.

List choice