Η Κεντρική Διοίκηση της ΑΡΩΓΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ εδρεύει στην Αθήνα. Ανώτατο όργανο της οργάνωσης είναι η Γενική Συνέλευση των μελών, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία(3) μέλη που προέκυψαν με ορισμό από τη Γενική Συνέλευση της 19ης Νοεμβρίου 2019, με τριετή θητεία

Πρόεδρος:           Μαρία Γκιαούρη

Αντιπρόεδρος:    Γεωργία Διαμαντοπούλου

Γεν. Γραμματέας:           Στέργιος Τζουβανίδης

List choice