Τομείς Δραστηριότητας
4, 2012
Διαχειριστική Επάρκεια
4, 2012

Δράσεις

Δράσεις


Στα πλαίσια του έργου με τίτλο “Δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης ανέργων με την ενεργό συμμετοχή των μη κυβερνητικών οργανώσεων (Μ.Κ.Ο)” η ΑΡΩΓΗ ΜΚΟ υλοποίησε ένα σχέδιο δράσης στην Αρχαία Ολυμπία και στην πόλη της Αμαλιάδας με τίτλο “Ενθάρρυνση της γυναικείας απασχόλησης μέσα από την άμβλυνση των κοινωνικών στερεοτυπών“.

Για την υλοποίηση του ανώτερου σχεδίου η ΑΡΩΓΗ ΜΚΟ προέβη στις ακόλουθες ενέργειες :

1.    αρχικά πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις του προέδρου της ΑΡΩΓΗΣ ΜΚΟ με τους δημάρχους των αντίστοιχων πόλεων και αντάλλαξαν απόψεις με σκοπό να δώσουν νέα πνοή στο πρόγραμμα και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

2.    στην συνέχεια πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με φορείς του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και Αμαλιάδας με σκοπό την  ενημέρωση των εργοδοτών για τα πλεονεκτήματα πρόσληψης των γυναικών.

3.    δημιουργήθηκε ιστοσελίδα με τίτλο (Γυναίκα 2007) με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και ενημέρωσης

4.    ακολούθησε δημοσιοποίηση στα τοπικά ΜΜΕ, καθώς και εκτυπώσεις  ενημερωτικών φυλλαδίων ως οδηγοί πλοήγησης στις υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα.

5.    αξιοποίηση διαθέσιμου τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού χρόνου με δρώντα πρόσωπα τις γυναίκες των Δήμων

6.    παρότρυνση και στήριξη για αρθογραφία  στον τοπικό τύπο εκπροσώπων του συλλόγου γυναικών

Επίσης, η ΑΡΩΓΗ ΜΚΟ συμμετείχε ενεργά  στην ανάδειξη των προϋποθέσεων για την προώθηση της απασχόλησης των νέων και ιδιαίτερα της γυναικείας απασχόλησης  οργανώνοντας συναντήσεις  σε επιχειρήσεις με σκοπό την ενημέρωση των εργοδοτών για τα πλεονεκτήματα πρόσληψης των γυναικών , διανέμοντας ενημερωτικά φυλλάδια στα οποία αναφέρεται ο οδηγός πλοήγησης στις υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και ιδιαίτερα στα site των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας-Απασχόλησης-Γεωργίας-Υγείας Πρόνοιας-Γεν. Γραμμ. Νέας Γενιάς για αναζήτησης των ευκαιριών του ΕΣΠΑ.

Άλλη μία δράση της ΑΡΩΓΗΣ ΜΚΟ πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια Υλοποίησης του ειδικού προγράμματος ευαισθητοποίησης Νέων στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος που στόχευε σε πληγείσες περιοχές, όπου ΑΡΩΓΗ ΜΚΟ συνεργάσθηκε από την αρχή της υλοποίησης του σχεδίου με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς. Έτσι με την συνεργασία του Δήμου Πύργου / αντιδημαρχία Περιβάλλοντος , της Α΄&Β’ Δνσης  Εκπαίδευσης Ν Ηλείας και του ΤΕΙ Πύργου έγινε δενδροφύτευση 70 στρεμμάτων και η περιοχή ονομάσθηκε <<ΑΛΣΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΥΡΓΟΥ>>.

[mc4wp_form id="5316"]