Η Αρωγή ΑΜΚΕ στα πλαίσια της πλήρους διαφάνειας που εφαρμόζει έχει φροντίσει να ελέγχεται από ορκωτούς λογιστές κάθε δράση που αναπτύσσει και έχει οικονομικό αντικείμενο

 

Έκθεση 2011

Έκθεση 2012

Έκθεση 2013

List choice