Υπεργολαβίες

26/10/14

27/10/2014 – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συνεργασία/Ανάθεση Έργου (Κωδ.Προσκλ: 6ΑΡΓ/ΟΠΣ 383404)

    Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ…
at
26/10/14

27/10/2014 – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συνεργασία/Ανάθεση Έργου (Κωδ. Προσκλ: 7ΑΡΓ/ΟΠΣ 383404)

    Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ…
at
24/10/14

24/10/2014 – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συνεργασία/Ανάθεση Έργου (Κωδ.Προσκλ: 4ΑΡΓ/ΟΠΣ 383404)

    Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ…
at
23/10/14

24/10/2014 – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Συνεργασία/Ανάθεση Έργου (Κωδ. Προσκλ: 5ΑΡΓ/ΟΠΣ 383404)

    Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ…
at
04/02/13

04/02/2013 – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δημιουργία Ιστοσελίδας (Κωδ. Πρόσκλ: 6 / Αρωγή ΑΜΚΕ – 12)

    Δείτε την Πρόσκληση…
at
04/02/13

04/02/2013 – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εκτύπωση Ενημερωτικού Φυλλαδίου (Κωδ. Πρόσκλ: 5 / Αρωγή ΑΜΚΕ – 12)

    Δείτε την Πρόσκληση…
at
04/02/13

04/02/2013 – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Διατροφής (Κωδ. Πρόσκλ: 4 / Αρωγή ΑΜΚΕ – 12)

    Δείτε την Πρόσκληση…
at
04/02/13

04/02/2013 – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σχεδιασμό Ενημερωτικού Φυλλαδίου (Κωδ. Πρόσκλ: 3 / Αρωγή ΑΜΚΕ – 12)

    Δείτε την Πρόσκληση…
at
04/02/13

04/02/2013 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς Υπηρεσιών Courier (Κωδ. Προσκλ: 4)

    Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ… Κατεβάστε το υπόδειγμα ΕΔΩ…
at
04/02/13

04/02/2013 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την Μηχανογραφική Υποστήριξη και Δημιουργία Ηλεκτρονικού Παρουσιολογίου (Κωδ. Προσκλ: 3)

    Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ… Κατεβάστε το υπόδειγμα ΕΔΩ…
at
04/02/13

04/02/2013 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για Παραμετροποίηση και Συντήρηση Ιστοσελίδας (Κωδ. Πρόσκλ: 2)

      Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ… Κατεβάστε το υπόδειγμα ΕΔΩ…
at
03/02/13

04/02/2013 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για Λογιστική Παρακολούθηση (Κωδ. Προσκλ: 1)

    Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ… Κατεβάστε το υπόδειγμα ΕΔΩ…
at
03/02/13

04/02/2013 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς Τεχνικού Ασφαλείας (Κωδ. Πρόσκλ: 5)

    Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ… Κατεβάστε το Υπόδειγμα ΕΔΩ…  
at
19/03/12

19/03/2012 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για γραμματειακή υποστήριξη (Κωδ. 1)

    Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ… Κατεβάστε το υπόδειγμα ΕΔΩ…
at
19/03/12

19/03/2012 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για παρουσίαση προγράμματος (Κωδ. 3)

    Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ… Κατεβάστε το υπόδειγμα ΕΔΩ…
at
[mc4wp_form id="5316"]