Υπεργολαβίες

19/03/12

19/03/2012 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για πρόγραμμα μισθοδοσίας (Κωδ. 4)

    Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ… Κατεβάστε το υπόδειγμα ΕΔΩ…
at
19/03/12

19/03/2012 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για λογιστική παρακολούθηση (Κωδ. 5)

    Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ… Κατεβάστε το υπόδειγμα ΕΔΩ…
at
19/03/12

19/03/2012 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την παραγωγή αφισών / φυλλαδίων (Κωδ. 6)

    Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ… Κατεβάστε το υπόδειγμα ΕΔΩ…
at
18/03/12

19/03/2012 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για διαφήμιση (Κωδ. 7)

    Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ… Κατεβάστε το υπόδειγμα ΕΔΩ…
at
18/03/12

19/03/2012 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για Γραμματειακή Υποστήριξη (Κωδ. 1)

    Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ… Κατεβάστε το υπόδειγμα ΕΔΩ…
at
18/03/12

19/03/2012 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για παρουσίαση προγράμματος (Κωδ. 2)

    Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ… Κατεβάστε το υπόδειγμα ΕΔΩ…
at
18/03/12

19/03/2012 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για πρόγραμμα μισθοδοσίας (Κωδ. 3)

    Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ… Κατεβάστε το υπόδειγμα ΕΔΩ…
at
18/03/12

19/03/2012 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για παραμετροποίηση συντήρηση ιστοσελίδας (Κωδ. 4)

    Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ… Κατεβάστε το υπόδειγμα ΕΔΩ…
at
18/03/12

19/03/2012 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για λογιστική παρακολούθηση (Κωδ. 2)

    Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ… Κατεβάστε το υπόδειγμα ΕΔΩ…
at
18/03/12

19/03/2012 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για ιστοσελίδα (Κωδ. 8)

    Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ… Κατεβάστε το υπόδειγμα ΕΔΩ…
at
[mc4wp_form id="5316"]