Αναπτυξιακή Σύμπραξη Πύργου


Ανακοινώσεις - Προσκλήσεις

Ανατρέξτε στις ανακοινώσεις και τις προσκλήσεις της σύμπραξης
19/10/14

20/10/2014 – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δημιουργία Μητρώου Συνεργατών (Κωδ. Προσκλ: 10ΑΡΓ/ΟΠΣ 375633)

    Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ
at
24/07/14

25/07/2014 – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δημιουργία Μητρώου Συνεργατών (Κωδ. Προσκλ: 9ΑΡΓ/ΟΠΣ 375633)

    Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ
at
26/09/13

27/09/2013 – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συνεργασία / Ανάθεση Έργου (Κωδ. Προσκλ: 8ΑΡΓ/ΟΠΣ 375633)

    Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ
at
01/08/13

02/08/2013 – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συνεργασία / Ανάθεση Έργου (Κωδ. Προσκλ: 7ΑΡΓ/ΟΠΣ 375633)

    Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ
at
01/08/13

01/08/2013 – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συνεργασία / Ανάθεση Έργου (Κωδ. Προσκλ: 6ΑΡΓ/ΟΠΣ 375633)

    Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ
at
01/08/13

01/08/2013 – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δημιουργία Μητρώου Συνεργατών (Κωδ. Προσκλ: 5ΑΡΓ/ΟΠΣ 375633)

    Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ
at
09/12/12

10/12/2012 – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συνεργασία / Ανάθεση Έργου (Κωδ. Προσκλ: 4ΑΡΓ/ΟΠΣ 375633)

    Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ
at
02/12/12

03/12/2012 – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δημιουργία Μητρώου Συνεργατών (Κωδ. Προσκλ: 3ΑΡΓ/ΟΠΣ 375633)

    Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ
at
06/08/12

06/08/2012 – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δημιουργία Μητρώου Συνεργατών (Κωδ. Προσκλ: 2ΑΡΓ/ΟΠΣ 375633)

    Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ
at
06/08/12

06/08/2012 – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δημιουργία Μητρώου Συνεργατών (Κωδ. Προσκλ: 1ΑΡΓ/ΟΠΣ 375633)

    Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ
at
[mc4wp_form id="5316"]