– 26/04/2013 – Αναμορφωμένοι πίνακες μετά από απόφαση ΑΣΕΠ Καβάλας
26, 2013
– 02/05/2013 – 8ος, 9ος &10ος πίνακας προσληπτέων Χαλκιδικής
2, 2013

– 01/05/2013 – Αναμορφωμένοι πίνακες μετά από απόφαση ΑΣΕΠ Κορινθίας

List choice