– 06/03/14 – Επιστολή προς τους Ωφελούμενους σχετικά με την Εξόφληση της Μισθοδοσίας στα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας στον τομέα του Πολιτισμού

List choice