– 06/07/2013 – Νομός Έβρου
6, 2013
– 06/07/2013 – Νομός Κορινθίας
6, 2013

– 06/07/2013 – Νομός Ροδόπης

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων της ΚΟΧ.Π.1.106/2/2013 είναι δέκα ημέρες. Από 07/07/2013 έως και 16/07/2013

Ανακοίνωση ΚΟΧ

Δελτίο Τύπου

Έντυπο Αίτησης

Οδηγίες ΚΟΧ

Περίληψη ΚΟΧ

List choice