– 12/07/2013 – Αποτελέσματα επαναπροκήρυξης Λακωνίας
12, 2013
– 12/07/2013 – Αποτελέσματα επαναπροκήρυξης Θάσου
12, 2013

– 12/07/2013 – Αποτελέσματα επαναπροκήρυξης Καβάλας

List choice