– 19/03/2012 – Προσκήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για τους Δήμους της Λακωνίας

Θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας από την Αρωγή Α.Μ.Κ.Ε.
12, 2012
19/03/2012 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για διαφήμιση (Κωδ. 7)
18, 2012

– 19/03/2012 – Προσκήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για τους Δήμους της Λακωνίας

19/03/2012 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Γραμματειακή Υποστήριξη – Κωδ. 1

19/03/2012 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Παρουσίαση Προγραμματος – Κωδ. 2

19/03/2012 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Πρόγραμμα Μισθοδοσίας – Κωδ. 3

19/03/2012 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Συντήρηση Ιστοσελίδας – Κωδ. 4

19/03/2012 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Λογιστή – Κωδ. 5

19/03/2012 – Υπόδειγμα προσφοράς για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Γραμματειακή Υποστήριξη – Κωδ. 1

19/03/2012 – Υπόδειγμα προσφοράς για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Παρουσίαση Προγράμματος – Κωδ. 2

19/03/2012 – Υπόδειγμα προσφοράς για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Πρόγραμμα Μισθοδοσίας – Κωδ. 3

19/03/2012 – Υπόδειγμα προσφοράς για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Συντήρηση Ιστοσελίδας – Κωδ. 4

19/03/2012 – Υπόδειγμα προσφοράς για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Λογιστή – Κωδ. 5

[mc4wp_form id="5316"]